Imię: Markus Nazwisko: Grynbło

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Markus
  • Grynbło
  • Zam. Sienna 45. Deklarant celny. Starszy kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 233]