Imię: Salomon Nazwisko: Kasman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Salomon
  • Kasman
  • Podobwodowy VI Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 330,, 331,, AAN-27,, s.4]