Imię: Tobiasz Nazwisko: Richter

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Tobiasz
  • Richter
  • Zam. Śliska 56, urzędnik. Grupowy II Rejonu SP. -lip.41

  • policja żydowska
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 561,, AAN-27,, s.15]