Imię: Symcha Binem Nazwisko: Wiślicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Symcha Binem
  • Wiślicki
  • Zam. Elektoralna 33, biuralista, kierownik plutonu w 13-tce.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 743]