Imię: Nieznane Nazwisko: Majloch

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Majloch
  • Zam. Ciepła 26, rejestrowany w Gestapo, współpracuje z Hoegerem. Wspólnie z Lajchterem wysłał agentów SD na Nowolipie na rabunek.-wrzes.41

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 453]