Imię: Icek Nazwisko: Jucht

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Icek
 • Jucht
 • ok. 1925
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • z Warszawy, zmarł z głodu na punkcie Nalewki 23

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]