Imię: Nieznane Nazwisko: Krotowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Krotowski
  • Zam. Leszno 68, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 387,, AAN-27,, s.22]