Imię: Nieznane Nazwisko: Thiene

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Thiene
  • Zatrudniony w Sicherheitdienst, działa w dzielnicy aryjskiej.

  • kolaboracja
  • sierp. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 694]