Imię: Ruwin Nazwisko: Lanenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ruwin
  • Lanenberg
  • Zam. Grzybowska 36, majster tkacki. Sekcyjny II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 406,, AAN-27,, s.15]