Imię: Chuna Nazwisko: Łęga

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Chuna
 • Łęga
 • 1901
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • z Grójca, zm.z głodu na punkcie Gęsia 6

 • uchodźcy
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]