Imię: Masza Nazwisko: Elbaum

 • TAK
 • Kobieta
 • Masza
 • Elbaum
 • 1941-12-15
 • 1923
 • Warszawa
 • Rozstrzelana w więzieniu na Gęsiej.

 • więzienie
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 32]