Imię: Julian Nazwisko: Gejherman

  • TAK
  • Julian
  • Gejherman
  • Urzędnik, pracuje w 13-tce.- maj 41

  • urzędnicy, kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 187]