Imię: Łaja Nazwisko: Fuks

 • TAK
 • Kobieta
 • Łaja
 • Fuks
 • ok. 1855
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • z Warszawy, zmarła na punkcie Gęsia 4 na "marazm starczy".

 • uchodźcy
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]