Imię: Nieznane Nazwisko: Pajkus

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Pajkus
  • 1941-11-17
  • Warszawa
  • szklarz, przeszedł przez druty na Siennej, by kupić tańszy chleb, złapany, osądzony 12-11-41, rozstrzelany 17-11-41 w areszcie na Gęsiej.

  • rzemieślnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 67]