Imię: Zygmunt Nazwisko: Gocław

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zygmunt
  • Gocław
  • Zam. Gęsia 49. Komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop. 41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 199,, AAN-27,, s.22]