Imię: Jakób Nazwisko: Gutman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakób
  • Gutman
  • zam. Nowolipie 36. Kupiec. kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 241]