Imię: Mejer Nazwisko: Abramowicz

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Mejer
 • Abramowicz
 • 1941-12-15
 • 1920
 • Warszawa
 • Rozstrzelany w więzieniu na Gęsiej.

 • bogaci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27, s., 32]