Imię: Henryk Nazwisko: Rubinstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Rubinstein
  • Zam. Leszno 74, majster tkacki. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 588]