Imię: Izaak Nazwisko: Kantor

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izaak
  • Kantor
  • Zam. Ogrodowa 53, inżynier. Grupowy II rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 327,, AAN-27,, s.15]