Imię: Zygmunt Nazwisko: Ryssels

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zygmunt
  • Ryssels
  • Prawnik. Grupowy SP.-kwiec.41

  • policja żydowska
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 596]