Imię: Markus Nazwisko: Wysocki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Markus
  • Wysocki
  • Zam. Nowolipie 21, biuralista, z-ca kierownika rewiru w 13-tce.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 758]