Imię: Dawid Nazwisko: Fajner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Fajner
  • Zam. Leszno 52. Inżynier włókienniczy. Kierownik II Rewiru w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 136]