Imię: Icek Nazwisko: Heryng

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Icek
  • Heryng
  • 1942?
  • Treblinka?
  • aresztowany za sprawę futer (przemyt lub podobne), osadzony na Gęsiej, wywieziony do Treblinki marz/kwiec 42.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 46]