Imię: Dyna Nazwisko: Jakubowicz

  • TAK
  • Kobieta
  • Dyna
  • Jakubowicz
  • ok. 1937
  • mieszka na punkcie Gęsia 7, skierowana do szpitala na pocz. marca 42r. z powodu "meningitis".

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]