Imię: Aleksander Nazwisko: Fajtłowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Fajtłowicz
  • Podobwodowy V Rejonu SP. -lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 141]