Imię: Zelik Nazwisko: Ferber

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zelik
  • Ferber
  • Zam. Ceglana 10, handlowiec, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 3]