Imię: Mieczysław Nazwisko: Epstein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Epstein
  • Grupowy, instruktor w referacie Służby i Wyszkolenia SP. - lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 124,, AAN-27,, s.18]