Imię: Juda Lejb Nazwisko: Szmuklasowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Juda Lejb
  • Szmuklasowski
  • Zam. Leszno 27, magazynier, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 652]