Imię: Frajda Nazwisko: Cajtung

  • TAK
  • Kobieta
  • Frajda
  • Cajtung
  • Prawdopodobnie złapana po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 15-12-41, skazana na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 32]