Imię: Awram Nazwisko: Bodensztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Awram
  • Bodensztejn
  • Zam. Nowolipie 21, pianista. Kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 58]