Imię: Nieznane Nazwisko: Leselbaumowa

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leselbaumowa
  • Zam. przy Krochmalnej (dawny adres Długa 27). urzędniczka Gminy, konfidentka Gestapo na terenie Gminy.-stycz.41

  • kolaboracja, Judenrat
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 420]