Imię: Pessa Nazwisko: Hamburger

  • TAK
  • Kobieta
  • Pessa
  • Hamburger
  • 1904
  • zam. Krochmalna 7 m 44. Mąż jej, rabin, został zaaresztowany przed dwoma laty i dotychczas nie powrócił. M a 3 synów (8,7,4 lata). Jest główną lokatorką 2 pokojowej nory, pełnej konających kobiet i dzieci. Straszne warunki życia.

  • religia
  • brak daty

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 35]