Imię: Nieznane Nazwisko: Samch

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Samch
  • Zam. Sosnowa 14, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 602,, AAN-27,, s.22]