Imię: Nieznane Nazwisko: Kotlicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kotlicki
  • Zam. Leszno 49, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 374,, AAN-27,, s.22]