Imię: Majer Nazwisko: Mekler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Majer
  • Mekler
  • Zam. Zamenhofa 35, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 470]