Imię: Hersz Nazwisko: Płoski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz
  • Płoski
  • Zam. przy Smoczej. Ma przepustkę Transferstelle i leg. Sicherheitsdienst. Być może pracuje tylko jako ogrodnik i palacz w Al. Szucha.-sierp.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 522]