Imię: Małke Nazwisko: Beder

  • TAK
  • Kobieta
  • Małke
  • Beder
  • 1923
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 6-01-42, sprawa odroczona.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 38,39]