Imię: Ignacy Nazwisko: Fordoński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ignacy
  • Fordoński
  • Podobwodowy VI Rejonu SP -lip. 41

  • policja żydowska
  • kwiec. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 167,, AAN-27,, s.4]