Imię: Jankiel Nazwisko: Fuks

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Jankiel
 • Fuks
 • 1891
 • grudzień 1941
 • Warszawa
 • Osadzony w więzieniu na Gęsiej (złapany po str. aryjskiej??), zmarł w szpitalu ok. połowy grudnia 41r.

 • więzienie
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 33]