Imię: Mojsze Nazwisko: Warman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojsze
  • Warman
  • ok. 1887
  • z Kalisza, zam na punkcie Pawia 22, skierowany do szpitala na pocz. marca 42r.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]