Imię: Zachary Nazwisko: Lejman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zachary
  • Lejman
  • Podobwodowy IV Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • kwiec. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 417,, AAN-27,, s.4]