Imię: Mejer Nazwisko: Grynberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mejer
  • Grynberg
  • Zam. Nowolipie 6, garbarz. Sekcyjny w urzędzie 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 230]