Imię: Jakub Nazwisko: Sucharczuk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Sucharczuk
  • Zam. Ogrodowa 26, adwokat, grupowy II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 626,, AAN-27,, s.15]