Imię: Józef Nazwisko: Awerbuch

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Awerbuch
  • Chemik. Zam. Nowolipki 5. Kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 29]