Imię: Rachela Nazwisko: Jungerlewin

  • TAK
  • Kobieta
  • Rachela
  • Jungerlewin
  • lat 17, złapana po stronie aryjskiej (żebrała) 17-11-41, sądzona 3-12-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 29]