Policjanci II Rejonu - stan z lipca 1941r.

  • TAK
  • Policjanci II Rejonu - stan z lipca 1941r.

  • lipiec 1941
  • lipiec 1941
  • w getcie
  • administracyjne
  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 15] -
  • lista z dopiskiem "szarże"