Imię: Abram Nazwisko: Krancenblum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Krancenblum
  • Zam. Leszno 75. przedsiębiorca przewozowy, sekcyjny II rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 379,, AAN-27,, s.15]