Imię: Szmul Nazwisko: Rozenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szmul
  • Rozenberg
  • Zam. Leszno 11 m 9. Ma legitymację pracownika Sicherheitspolizei, agent gestapo.-luty41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 580]