Imię: Moszek Nazwisko: Diamant

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Moszek
 • Diamant
 • ok. 1930
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Warszawy, zmarł na punkcie Dzika 9

 • bogaci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]