Imię: Mordka Szmul Nazwisko: Frydman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mordka Szmul
  • Frydman
  • Zam. Pawia 39, urzędnik. Starszy kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 172]